Category Archives: Advanced

Word classes: Động từ không độc lập (Dependent Verbs)

dt k doc lap

  https://hoachien1967.violet.vn/entry/show/entry_id/6439251 https://vieclam123.vn/dong-tu-la-gi-b1299.html 1. Động từ độc lập (Independent Verb): 1.1 Definition: An independent verb is a full-meaning verb that can perform grammatical functions in a phrase or sentence on its own, do not need another verb to accompany with. Example: đi (go), làm (make), chạy (run), nhảy (jump/dance),…   1.2 Classification of verbs: Please […]

Danh từ chỉ Đồ vật: Món ăn (Processed Food)

processed food pic

1. Cách chế biến thực phẩm: (Food preparation and Cooking methods) – Chiên: (Fry) / Rán (Deep fry) Example:     -Xào (Stir – fry): Example: -Kho (Cook with fish sauce) Example:    -Luộc (Boil): Example: -Hấp (Steam): Example: -Hầm/ Ninh (Stew): Example:  -Nướng (Grill): Example:   -Quay (Roast): Example:     2. Món ăn […]

Gia đình và Họ hàng (Family and Relative)

family image

1. Gia đình (Family): Spouses:   For example: Chào mọi người, Tôi tên là Ryan. Tôi là người Mỹ,  tôi 30 tuổi. Tôi có  VỢ  và 2 con. VỢ   tôi là người Việt, cô ấy  tên là Linh,    CON TRAI    tôi tên là Alex và      CON GÁI     tên là Angela. […]

Word classes: Noun (Danh từ)

A) Definition: a word (other than a pronoun) used to identify any of a class of people, places, or things ( common noun), or to name a particular one of these ( proper noun). B) Types of Nouns: B1) Danh từ chung (Common Noun) B1.1) Danh từ cụ thể (Concrete Nouns): – Definition: A concrete noun is […]

DANH TỪ: Classifier – Từ phân loại

screenshot classifier

– Người: Because it literally means “people” or “human,” we can use “Người” for nouns that refer to humans. Classifier indicates individuals of a certain class (jobs) with extra respect: Người giáo viên (The teacher), người cảnh sát (The police), người lính (The soldier),…                Người  lính     […]

Call Now Button