Category Archives: Conversational phrases

Phương hướng – Direction

direction

1. Trên đường Hai Bà Trưng – on Hai Ba Trung street [/Tren duong Hai Ba Trung/] 2. Nhanh Lên – Go faster/ Hurry up [/Nyanh len/] 3. Chậm lại   –   Slow down, take it easy [/Chaum lai/]    Từ từ  –  Slow down, take it easy [/tu tu/] 4. Đi thôi – Let’s go! […]

Mua sắm – Shopping

shopping 5

1. Số – Number 2. (Bao) nhiêu tiền? – How much does it cost? /Bao   nieu  tien/ ->   TV giá bao nhiêu tiền? – How much is the price of the tv? /TV  ya  bao nieu  tien?/ 3. Mắc  quá! – Too expensive /Mac   wa/ 4. Tôi không có đủ tiền – I do not […]

Chào hỏi- Greeting

How to have daily conversation for Survival Vietnamese

Đại từ nhân xưng – Pronoun: (Pronoun will be changed , depends on gender and age)  2. (Xin) Chào – Hi/ Bye: /Sin   Chao/ (Vietnamese people do not really say Good morning /Good afternoon/ Good evening) Chào : common Xin chào: more formal 3.Tạm Biệt– Good bye /Tam biet/ 4. Xin lỗi – Excuse me, […]

Call Now Button